Metsäkauris luvat käytetty. Tähän mennessä kaadettu 27 kaurista. Kevätpukkijahti ajalla 16.5-15.6 johon käytössä 3 lupaa. 

Kokousmuistio vuosikokouksesta 2019

 

Evijärven metsästysyhdistyksen vuosikokous pidettiin Evijärven nuorisoseuralla 17.3.2019.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Martti Mäkinen ja sihteerinä Hannu Vesala. Paikalle oli saapunut 29 jäsentä.

Kokouksessa esiteltiin johtokunnan laatima toimintakertomus vuodelta 2018. Vuoden 2018 aikana yhdistyksen jäsenmaksun maksoi 478 jäsentä.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli vuokrattua metsästysaluetta noin 28000 ha josta osa ainoastaan hirvenmetsästykseen.

Keväällä osallistuttiin 4H- yhdistyksen järjestämään metsäpäivään, kesällä yhdistykselle hankittiin kannettava tietokone ja syksyllä uudet kotisivut.

Hirvilupia yhdistyksellä oli 60 kpl joista 50 käytettiin. Lisäksi käytössä oli 25 kpl metsäkaurislupia joista 19 käytettiin. Kevätpukkijahtiin varattiin 3 kpl lupia. Kevätpukkijahti on ajalla 16.5-15.6-2019

 

Kokouksessa valittiin uusi johtokunta erovuoroisen tilalle. Johtokuntaan valittiin; Jari Hanhikoski (pj), Juha Karlström (vpj), Hannu Vesala (siht.), Tuomo Saari (rh), Kari Uusitalo, Kai Koskela, Teemu Kauris ja Hannu Järvinen.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin; Jorma Tähtinen ja Heino Kangastupa sekä varalle Kalervo Kujala sekä Jani Takamaa.

Vuoden 2019 Jäsenkortin hinnaksi päätettiin;

                      -Jäsenmaksu 35€

                      -Kausilupa 60€

                      -Vuosikortti 60€

                      -Päiväkortti 15€

Liittymismaksut;

                      -Paikkakuntalainen 20€

                      -Ulkopaikkakuntalainen 60€

                      -Ulkopaikkakuntalainen maanomistaja 20€

Hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Hirvilupia anotaan max. 50 kpl. Lopullinen tarkka lupamäärä selviää vasta myöhemmin kun hirvitalousalue antaa suosituksensa riistanhoitoyhdistykselle. Hirvilupien yhteydessä keskusteltiin myös maanomistajilta tulleesta palautteessa koskien hirvien aiheuttamia taimikkovahinkoja.

Valkohäntäpeuran lupia anotaan 10 kpl ja Metsäpeuran 2kpl. Karhuluvasta keskusteliin pitkään. Päätettiin lähteä mukaan mahdolliseen yhteislupaan.

Karhuasiassa selvitysmieheksi valtuutettiin Samuli Kivijärvi.

Muita tavoitteita toimintavuodelle 2019;

                      -Pyritään parantamaan asioista tiedottamista

                      -Selvitetään mahdollisuutta järjestää naisille suunnattu jahtitapahtuma

                      -Perustetaan laskentapisteitä vesilintukannan arvioimiseksi

                      -Nettisivujen kehitetään

                      -Nuorten saaminen mukaan toimintaan

 

Palkittiin vuoden 2018 eräkoirakilpailun kolme parasta koiraa

  1. Jpn Rukkasnahka Wekki om. Tina Granvik 125p
  2. Hnn Kuikkalammen Maru om. Kalervo Kujala 110p
  3. Karkeak. mäyräkoira Pätkätassu Xena om. Ville Ahopelto ja Marko Takamaa 100p

Muissa asioissa keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää nuorille pienpetokilpailu/loukuntekokurssi. Kurssi voitaisiin järjestää itse tai esim. kansalaisopiston kautta. Mietittiin myös että voitaisiin käydä koululla kertomassa nuorille metsästyksestä ja sillä tavoin kannustaa nuoria mukaan harrastuksen pariin.

wbgrdn logoEvijärven metsästysyhdistyksen uudet kotisivut on avattu! Verkkosivuston toteutuksesta on vastannut alajärveläinen mainostoimisto WebGarden Oy.