Hei
Evijärven metsästysyhdistyksen vuosikokous pidettiin 25.3 Evijärven nuorisoseuralla. Kokouksessa oli läsnä 25 jäsentä. Metsästyskaudella 2021-2022 jäsenmaksun maksoi 492 jäsentä. Tilikauden tulos osoitti ylijäämää +8823,35€. Syynä poikkeuksellisen hyvään tulokseen oli kahdelta vuodelta tilitetyt vieraskorttitulot, suunniteltua pienemmät tarvikehankintamenot sekä hirvimiestin tilin yhdistäminen seuran tiliin.
Johtokuntaan vuodelle 2022 valittiin; Jari Hanhikoski, Juha Karlström, Hannu Vesala, Kari Uusitalo, Hannu Järvinen, Teemu Kauris, Ilpo Palomäki sekä uusina Pekka Luoma-aho ja Petri Övermark. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Jorma Tähtinen ja Heino Kangastupa, sekä varalle Kalervo Kujala ja Jani Takamaa.
Jäsenkortin hinnaksi päätettiin 35€. Kausiluvan ja vuosikortin hinta on 60€ ja päiväkortin 15€. Päätettiin että tälle vuotta ei myydä ns. koko syksyn sorsastuslupia lainkaan.
Hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma. Yhdistys täyttää kuluvana vuotena 75 vuotta. Tuleva kesäkokous tulee olemaan yhdistyksen juhlakokous. Päätettiin että ansioituneille jäsenille tullaan anomaan ansiomerkkejä. Lisäksi päätettiin että kesällä järjestetään ampumaradalla tapahtuma ja syksyllä pitkästä aikaa koko pitäjän peijaiset. Juhlavuodelle valittiin juhlatoimikunta johon nimettiin; Jari Hanhikoski, Hannu Vesala, Rita Haapasaari, Aapeli Mäkinen, Kari Uusitalo, Antti Koski, Jorma Tähtinen, Sakari Seppälä, Seppo J Kultalahti ja Juha Karlström.
Muut eri jaostoihin ja toimikuntiin valitut löytyy seuran kotisivuilta.
Päätettiin kieltää sorsien ruokinta 1.6 alkaen. Varhaista kevätruokintaa suositellaan kuitenkin harjoittamaan jotta saataisiin lintuja paremmin jäämään pesimään alueelle. Mikko Paalanen ilmoitti että häneltä löytyy heinää pienpaaleissa jos joku haluaa rakentaa sorsille tekopesiä. 
Yhdistys on ollut mukana ELY-keskuksen masinoimassa HELMI-kosteikko hankkeessa. Ely keskus on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan hanketta. Yhdistys on saanut hankkeesta hyvää palautetta ja päätettiin että ollaan mukana myös tänä vuonna. Jere Koivuoja jatkaa meidän puolelta hankkeen yhteyshenkilönä.
Päätettiin anoa 1kpl metsäpeuran kaatolupia ja 15 kpl valkohäntäpeuran kaatolupia. Lisäksi ollaan valmiita lähtemään mukaan karhuluvan yhteishakuun. Jari Hanhikoski valtuutettiin asiaan tunnustelijaksi. Hirviluvista keskusteltiin pitkään. Päätettiin että mikäli hirvilupia tulee yli 40 kpl niin ylimenevät luvat laitetaan automaattisesti pankkiin. Pankkihirviluvista päätetään myöhemmin. Viimesyksynä kokeiltiin yhteisjahtia mahdollisilta tihentymäalueilta. Vuosikokous kannatti voimakkaasti yhteisjahdin jatkamista ja kehittämistä. Hirvieläinlupien hakijaksi valittiin Mikko Paalanen. Lisäksi päätettiin että Mikko kutsuu ennen hirvijahdin alkua porukan johtajat kokoon ja he keskustelevat rakentavasti hirvijahdin tulevaisuudesta. 
Variksen poikkeuslupa on voimassa 8.5 saakka riistakeskuksen hyväksymiltä alueita. Kartta löytyy yhdistyksen kotisivuilta.
Lopuksi palkittiin vuoden 2021 eräkoirakilpailun 3 parasta koiraa
  1. Jpn. Karhurotkon Harmi om. Jari Hanhikoski 150p
  2. Itäsiperian laikauros Katajatöyrän Baran om. Tuomas Norrena 80p
  3. Jpu Kuirinmäen Jagr om. Mika Kokko 60p